Navigácia

O škole

Učebné odbory pre chlapcov

Stavebná výroba so zameraním na murárske práce

Kód odboru - /3686 2/03/

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

     Učebný odbor je určený pre chlapcov, ktorí nemajú strach z výšky a netrpia záchvatovými ochoreniami. Absolvent uvedeného učebného odboru sa uplatní ako kvalifikovaný odborník v stavebných organizáciách v oblasti murárskych a betonárskych prác.

     Dokáže kvalitne vymurovať murivo z rôznych druhov materiálu, zhotoviť vnútorné a vonkajšie omietky, realizovať betonárske a izolatérske práce, osadzuje prefabrikáty, výrobky pridruženej výroby atď. Ovláda obsluhu miešačky, výťahov, dopravníkov, omietacích strojov atď. A navyše je schopný zhotovovať jednoduché debnenie a lešenie.

     Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky študent získa výučný list.

Stavebná výroba so zameraním na stavebné zámočníctvo

Kód odboru - /3686 2/06/

Vyučovací jazyk: slovenský

     Tento odbor môžu navštevovať chlapci, ktorí majú dobrý zdravotný stav. Vyžaduje sa vytrvalosť, záujem o odbor - stroje. Štúdium je trojročné a končí záverečnou skúškou, po ktorej absolvent obdrží výučný list.

     Uplatní sa ako kvalifikovaný odborník, ktorý je schopný :

 • zhotovovať rôzne oceľové výrobky pre občianske priemyselné stavby,
 • vykonávať údržbárske a zámočnícke práce,
 • robiť rekonštrukcie oceľových výrobkov v stavebníctve,
 • dokonale ovláda rezanie, strihanie, vŕtanie, rezanie závitov, nitovanie, zváranie elektrickým oblúkom a CO2. (zakúpili sme najmodernejšie zváračky)

 

Žiaci s výborným prospechom môžu absolvovať zváračský kurz a získať tak zváračský preukaz.

Stavebná výroba so zameraním na maliarske a natieračské práce

Kód odboru - /3686 2/10/

Vyučovací jazyk: slovenský

     Učebný odbor je trojročný, štúdium končí záverečnou skúškou a výučným listom v danom obore. Absolvent ovláda všetky druhy maliarskych a natieračských prác.

     Nevyhnutnou podmienkou prijatia je vyhovujúci zdravotný, fyzický a telesný stav. Bez závažných alergických a chronických ochorení ( bez dotykových a respiračných alergií, farebný jemnocit... ).

     Žiaci sú prijatí na základe prijímacích skúšok - pri výbere sa prihliada na estetické cítenie žiakov. Maliar musí vedieť obstojne kresliť, musí vedieť niesť zodpovednosť za svoju prácu, musí byť čistotný, poriadkumilovný a úslužný. Vyžaduje sa slušné správanie a spoločenské vystupovanie. Počas učebnej doby sú žiaci vedení k odbornosti v profesii a profesionalite.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  Rákócziho 1, 936 01 Šahy
 • 036/741 11 34
  Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
  Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria