Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  CH
  CH2
  I
  JED
  KAB
  KANC
  KOT
  SKL.
  SKLA
  SOC
  SOC2
  ŠP2
  ŠPEC
 
  VYD
 

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
    Rákócziho 1, 936 01 Šahy
  • 036/741 11 34
    Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
    Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria