Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Gabriela Antalová
 
 
Miroslav Antl
 
 
Norbert Baltazár
 
 
Ladislav Békési
 
 
Helena Beňová
 
 
Anita Bielik
 
 
Jaroslava Bolemantová
 
 
Andrea Borková
 
 
Eva Brestovská
 
 
Veronika Bystrianska
 
 
Mária Dulai
 
 
Štefan Dúló
 
 
Mária Fényesová
 
 
Marta Gregorová
 
 
Darina Halajová
 
 
Vojtech Hammersmidt
 
 
Jozef Híveš
 
 
Helena Hollóová
 
 
Klaudia Hrenák
 
 
Csaba Kádasi
 
 
Magdaléna Kázmérová
 
 
Ingrid Kiszelyová
 
 
Eva Klukonová
 
 
Alžbeta Kollárová
 
 
Adriana Korcsoková
 
 
Zoltán Korčok
 
 
Peter Krasznica
 
 
Katarína Krupčiaková
 
 
Adrián Majtán
 
 
Erika Mihalovicsová
 
 
Róbert Mráz
 
 
Hajnalka Nádaždyová
 
 
Mária Némethová
 
 
Gizela Nyékiová
 
 
Erika Obuchová
 
 
Jolana Pál - Balážová
 
 
František Papp
 
 
Štefan Pásztor
 
 
Alena Pásztorová
 
 
Agnesa Pataiová
 
 
Bernadett Polyáková
 
 
Miroslav  Prekop
 
 
Emília Sirotová
 
 
Jozef Smätana
 
 
Viktória Sógorová
 
 
Anna Szalayová
 
 
Július Šaróka
 
 
Peter Švec
 
 
Margita Tóthová
 
 
Ladislav Vajda
 
 
Ladislav Varga
 
 
Ján Zborovjan

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
    Rákócziho 1, 936 01 Šahy
  • 036/741 11 34
    Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
    Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria