Navigácia

Školský psychológ

Nadpis

 Na škole máme školského psychológa, ktorým je Mgr. Ingrid Kiszelyová.

           Školský psychológ poskytuje :

- psychologickú diagnostiku pre potreby školy

- poradenstvo učiteľom a iným zamestnancom školy

- poradenstvo rodičom a zákonným zástupcom žiakov našej  školy

Pracovný čas školského psychológa :

streda : 8,00 - 15,00

V prípade potreby v iný čas po predchádzajúcej konzultácii.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
    Rákócziho 1, 936 01 Šahy
  • 036/741 11 34
    Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
    Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria