Navigácia

Výuka a prestávky

Fotografický -počítačový krúžok

 

Výuka na škole prebieha podľa nasledovného časového harmonogramu :

1. vyučovacia hodina : 8,00 - 8,45

                  prestávka : 8,45 - 8,55

2. vyučovacia hodina : 8,55 - 9,40

                          veľká prestávka : 9,40 - 10,00

  3. vyučovacia hodina : 10,00 - 10,45

                     prestávka :   10,45 - 10,55

 4. vyučovacia hodina : 10,55 - 11,40

                 prestávka : 11,40 - 11,50

 5. vyučovacia hodina : 11,50 - 12,30

                   prestávka : 12,30 - 12,35

 6. vyučovacia hodina : 12,35 - 13,15

 

            Počítačový - fotografický krúžok je jedným z najobľúbenejších krúžkov na škole. Krúžok vedie pani učiteľka Mgr.Jaroslava Bolemnatová. Záujem detí je veľký, preto na škole pracuje počítačový krúžok v 2 skupinách, každá týždenne 2 hodiny.  Deti sú do skupín delené podľa svojich počítačových zručností.  Napriek svojmu handikapu zvládajú nielen základnú obsluhu počítača, ale aj náročnejšie funkcie. Zručnejší zvládnu v jednoduchšom prevedení aj Power Point, orientáciu na Internete, sťahovanie obrázkov a textov z Internetu, zložitejšie úpravy vo Worde, tlač. Tí menej zruční pekne píšu vo Worde, vedia text vytlačiť, nájsť si na Internete to, čo potrebujú. Práca s počítačom v našom prípade nie je samoúčelná. Pre ťažšie postihnuté deti je často dôležitým pomocníkom pri zvládnutí písania a čítania. A pravdaže, nezabúdame ani na hry, veď ako by sme mohli sedieť pri počítači a nezahrať sa, však ?

 

 


Športové aktivity majú na našej škole dlhoročnú tradíciu. Deti rady hrajú loptové hry, majú rady gymnastiku, chcú súťažiť a byť dobrí. Preto krúžok s názvom Futbalový krúžok, ktorý vedie pán učiteľ Mgr.Adrián Majtán, má svoje opodstatnenie. Veď kto môže byť šťastnejší  ako športovec, ktorý zvíťazil ?

 
Poznáte tajomnú krajinu, kde vládne kúzlo, čary, princezné, ale aj zlý obor a čarodejnice ? Je to Dramatický krúžok, v ktorej sa deti celý rok stretávajú. Deti sa hravou formou učia o slušnom správaní, o vzájomnej pomoci, učia sa, že dobro nakoniec vždy zvíťazí nad zlom. Počas roka budú stretávať veľa pekných princezien, kráľov, drakov, ale aj zvieratiek, ktorým ujo maliar zabudol dofarbiť ich šaty a tie sa im budú snažiť domaľovať. A kto ich bude Svetom rozprávok sprevádzať ? Pani učiteľka Mgr.Andrea Borková.
 
 
Krúžok šikovné ruky vedie pani učiteľka Mgr.Mária Némethová. Deti sa prostredníctvom relaxačnej hudby a príjemných tónov vážnej hudby zbavia nadbytočnej energie, vyjadria svoje pocity a nálady prostredníctvom farieb.
Deti sa naučia trpezlivosti, vzájomnej pomoci a tolerancii.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
    Rákócziho 1, 936 01 Šahy
  • 036/741 11 34
    Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
    Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria