Navigácia

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  Rákócziho 1, 936 01 Šahy
 • 036/741 11 34
  Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
  Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec
Pondelok 10. 12. 2018

Statistics

Počet návštev: 426727

Narodeniny a meniny

NOVÝ UČEBNÝ ODBOR NA ŠK.ROK 2015/2016

Oznamujeme žiačkám 9. ročníkov ŠZŠ a ZŠ, že od školského roka 2015/2016 otvárame nový učebný odbor !!!!!!!!

6486 2 00 Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti

trojročný učebný odbor pre dievčatá 

Učebný odbor pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou robotníckeho povolania zameraného na opatrovateľské služby ako je hygienická starostlivosť, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní a kŕmení chorých, sprevádzanie chorých na vyšetrenia, starostlivosť o bielizeň, základná prvá pomoc a základy obväzovej techniky, pomoc pri chôdzi, príprave jedál- zdravej výživy, jednoduché práce v práčovniach, upratovanie a dezinfekcia miestností.

Služby a domáce práce  Kód odboru - /6494 2 00

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola internátna - Bentlakásos Összevont Iskola
  Rákócziho 1, 936 01 Šahy
 • 036/741 11 34
  Riaditeľka školy : PaedDr.Agnesa Pataiová Zástupkyňa riaditeľky :Ing.Marta Gregorová
  Zástupca pre OU :Mgr.Peter Švec

Fotogaléria